Започва Великият пост

Започва Великият пост

В духа на традицията и вярата, днес, на 18-ти март, започва Великият пост за православните християни. Този период, протичащ до 5 май, е отбелязан с въздържание от консумацията на месо, яйца, мляко и млечни продукти. Вярващите използват този времеви период за пречистване и размисъл, като се стремят към духовно обновление.

Важно е да се отбележи, че за разлика от православните, католиците и протестантите почти не практикуват постене. Въпреки това, за мнозина този период може да представлява време за вътрешно възстановяване и преоценка на  стойностните неща от живота.

По време на Великия пост, постещите се хранят предимно с растителни продукти, като избягват тестени изделия с яйца и алкохол. Медът остава един от приемливите продукти за консумация.

Нека този период бъде възможност за всички вярващи да открият в себе си силата за духовно израстване и вдъхновение