Законова преса! Съдът отменя разрешението на ТЕЦ „Марица-изток 2“ за замърсяване на въздуха

Законова преса! Съдът отменя разрешението на ТЕЦ „Марица-изток 2“ за замърсяване на въздуха

Административният съд в Стара Загора реши, че държавната ТЕЦ „Марица-изток 2“ работи в нарушение на закона от началото на 2019 година, когато Изпълнителната агенция по околна среда ѝ разрешила да замърсява въздуха със серен двуокис и живак над пределно допустимите норми. Според съда, разрешението нарушава европейските изисквания.

Съдът отбеляза, че документът с пределно допустимите норми трябва да бъде преиздадеин и съобразени с изискванията, които определят максимално допустимите нива на серен двуокис и живак.

Централата и Изпълнителната агенция по околната среда могат да обжалват решението пред Върховния административен съд (ВАС). Предполага се, че те ще използват тази възможност, като сагата продължава на следващата инстанция.

Това не е първи път, когато делото стига до съда. През миналата година Съдът на Европейския съюз обяви, че българската държава е нарушила европейските закони, като позволила на ТЕЦ „Марица-изток 2“ да превишава пределно допустимите нива на замърсяване.

Решението на Европейския съд доведе до връщане на делото от ВАС обратно в Старозагорския административен съд. Този път съдът отмени разрешението на централата да работи безсрочно без да спазва законовите норми за вредни емисии.

Тези събития означават нов обрат в борбата за спазване на екологичните стандарти и против замърсяването на въздуха в региона.