„Възраждане“ искат ревизия и строга отчетност за санирането

„Възраждане“ искат ревизия и строга отчетност за санирането

В съвместно заседание на три парламентарни комисии вчера беше прието предложение на „Възраждане“ за извършване на проверки на всички кандидатствали проектни предложения за финансиране за енергийно обновяване на жилищния фонд.

От политическата организация изтъкнаха, че има големи разминавания между финансовите параметри, които се подават от етажна собственост и данните, с които впоследствие общините кандидатстват пред  министерството.

Това, според авторите на редакционното предложение, е не просто предпоставка за корупция, но сериозно накърнява публичния образ на целия процес по саниране на сградите. Според „Възраждане“ има значителни завишения на количествено – стойностните сметки, с които общините са кандидатствали и една ревизия би спестила стотици милиони левове на данъкоплатците.

Корекциите допълват и прецизират решението за обезпечаване на финансирането и гаранция за реализирането от страна на държавата за всички оценени проекти, които са останали в т. нар резервен списък за енергийно обновяване към Националния план за възстановяване и устойчивост, както и проектите с прекратено производство, с които се постигат мерки за енергийна ефективност за поне 30% спестяване на първична енергия.

Необходимите средства надхвърлят 2,5 млрд. лева и биха осигурили санирането на над 2000 жилищни сгради.

В приетият текст на „Възраждане“ е изрично посочено, че Министерство на регионалното развитие и благоустройството трябва да внася подробен доклад за изпълнението на програмата на всеки три месеца.

На съвместната комисия редакционното предложение беше внесено от народните представители на „Възраждане“- Искра Михайлова от енергийна комисия, Коста Стоянов от регионална комисия и Даниел Проданов от комисията за контрол върху еврофондовете.