Върховният съд отказва реституция на „Ески джамия“: Мюсюлманско изповедание губи иск за собственост

Върховният съд отказва реституция на „Ески джамия“: Мюсюлманско изповедание губи иск за собственост

С решение на Върховния касационен съд, е  потвърдено решението на Пловдивския апелативен съд, което отказва връщането на собствеността на „Ески джамия“ и терена около нея на Мюсюлманско изповедание – София.

В съобщение от Апелативния съд в Пловдив се отбелязва, че решението е окончателно и не допуска касационно обжалване. Пловдивският апелативен съд е установил, че няма доказателства, че Старозагорската мюсюлманска вероизповедна община е била собственик на сградата „Ески джамия“ и съответно терена около нея, както и че тези имоти са били отнети в периода между 1944 и 1989 година.

Според съда, дори да са били отнети незаконно, предназначението на имота е променено толкова съществено, че вече не съществува в размерите, в които е бил отнет. „Ески джамия“ е архитектурно-строителен, художествен и археологически паметник с висока културно-историческа стойност, с национално значение и статут на народна старина още от 1927 година. Този статут я определя като публична държавна собственост, която е предназначена за обществено ползване, включително за културни и образователни цели.

Така, най-старата сграда в Стара Загора, „Ески джамия“, остава под контрола на държавата и функционира като единственият музей на религиите в България.