Върховният административен съд отмени използването на „легнали полицаи“ за ограничаване на скоростта на движение в България

Върховният административен съд отмени използването на „легнали полицаи“ за ограничаване на скоростта на движение в България

След протести и правни спорове, Върховният административен съд (ВАС) в България отмени използването на така наречените „легнали полицаи“ за ограничаване на скоростта на движение. Решението идва след като съдът обяви текстовете от Наредба, регламентираща изграждането на неравности върху пътното платно, за незаконни.

ВАС отмени атакуваните текстове поради нарушения на принципите на законност, равенство, достъпност, публичност и прозрачност, както и на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. Според съда, преди приемането на такива нормативни актове е необходимо да бъдат спазвани процедурите, установени в закона, включително публикуването на проекта на акта за обсъждане и събиране на становища.

Решението на ВАС е окончателно и не остава място за апелации. Това означава, че ползването на „легнали полицаи“ за ограничаване на скоростта на движение вече не е законно и правителството ще трябва да предприеме нови стъпки за създаване на подходящи нормативни рамки в съответствие с решението на съда.