Увеличение на вдовишките добавки от 1 юли: Какво променя това и как ще се изплащат пенсиите през март?

Увеличение на вдовишките добавки от 1 юли: Какво променя това и как ще се изплащат пенсиите през март?

НОИ уведомява, че след  безкрайни обсъждания, вдовишките добавки ще се увеличат от 1 юли тази година, като правото на добавката от пенсията или сборът от пенсиите, които е получавал починалият съпруг, ще бъде в размер на 30% от следващия им се размер.

Тази промяна е свързана с увеличаването на пенсиите на починалите, което от своя страна ще повиши и размера на добавката за вдовиците. Промяната представлява функция от дохода на починалия съпруг, като добавката се актуализира с увеличаването на пенсията му.

Средната възраст на вдовците е 77,1 години, а средният размер на вдовишката добавка в момента е 153,48 лева. След увеличението, парите на вдовиците ще се вдигнат със средно 5,37 лева. Необходимо е да се отбележи, че размерът на пенсията на починалия съпруг също ще се увеличи с 11% по швейцарското правило.

Проектът за промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж предвижда намаляване на административната тежест за гражданите при отпускане на наследствена пенсия или вдовишка добавка. Съгласно тези промени, чиновниците ще могат да използват данни, които са налични в регистрите, без да се изисква предоставяне на удостоверение за наследници и документи за родители.

Изплащането на пенсиите за месец март ще започне на 7 март през пощенските станции и ще завърши на 20 март. Преводите на сумите за мартенските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 март 2024 година.