Украински бежанци в България получават удължена с една година временна закрила

Украински бежанци в България получават удължена с една година временна закрила

От днес в сила влиза удължената с една година временна закрила за украинските бежанци в България, съобщават от правителството. Решението е взето през януари в съответствие с препоръките на Европейската комисия по въпроса.

Закрилата обхваща близо 173 000 украински бежанци, регистрирани за временна закрила в България. С нея те получават право на свободно придвижване, работа, здравеопазване, образование и настаняване в Европейския съюз.

От Инспекцията по труда напомнят, че наетите служители от Украйна трябва да работят при еднакви условия на труд с българските граждани. Това осигурява зачитане на трудовите им права и предотвратява евентуални злоупотреби.

Тази мярка отразява ангажимента на България да подкрепя бежанците и да се ангажира със зачитането на техните права, като в същото време се осигурява интеграцията им в обществото.