Учителските заплати с ново увеличение

Учителските заплати с ново увеличение

Подписан е анекс към Общинския Колективен трудов договор за системата на училищното и предучилищното образование от кмета на София, Васил Терзиев, и социалните партньори в сферата на образованието. Според договореностите в анекса размерът на индивидуалните основни работни заплати на учителите и другите педагогически специалисти ще бъде увеличен с 8,4%, започващо от 1 януари 2024 година.

Подписите под документа бяха поставени от кмета на Столичната община, Васил Терзиев, представители на синдикатите на българските учители, на ръководителите в системата на народната просвета, на директорите в средното образование и на други синдикати в сферата на образованието.

Кметът на София, Васил Терзиев, коментира, че образованието е водещ приоритет за него и за неговия екип. Той изрази ангажимента си към предоставянето на най-доброто образование за децата в града и за подпомагане на развитието на човешкия потенциал. Терзиев подчерта важността на инвестициите в образованието и заяви, че общината ще бъде активен участник в диалога с държавата относно тези инвестиции.

След увеличението, стартовата минимална основна заплата на учителите става 1 853 лева, като същият размер важи и за всички останали педагогически специалисти. Значително увеличаване също се отбелязва в минималните заплати на старши и главни учители, както и на директорите на училищата. Също така се отделя специално внимание на длъжността „Помощник-възпитател“ с увеличение на възнаграждението и други допълнителни трудови възнаграждения за педагогическите специалисти.

Този анекс към Колективния трудов договор представлява важна стъпка в подобряването на условията на труд и възнагражденията на педагогическите специалисти в образователната система на София.