Училище в Ловешко село забрани мобилните телефони и забеляза намаление на агресията между учениците

Училище в Ловешко село забрани мобилните телефони и забеляза намаление на агресията между учениците

В училището „Иван Вазов“ в село Дебнево, Ловешко, въведоха решителен ход, който доведе до значително подобрение на образователната обстановка. Директорът на учебното заведение, Кремена Стойчева, сподели пред АдмиралЪ, че забраната за ползване на мобилни телефони по време на учебния час доведе до изключителни положителни резултати.

Един от най-забележимите аспекти на въведената мярка е намаляването на агресията между децата. Вместо да са разсеяни  от виртуалния свят на социалните мрежи или игри на телефоните си, учениците са започнали да се ангажират в по-полезни и социални активности. Според доклади от ръководството на училището, децата отново общуват повече и дори са започнали да играят позабравени игри, което допринася за тяхното здравословно развитие и социализация.

Забраната за ползване на мобилни телефони в училище беше въведена в началото на втория срок и се оказа ефективна от самото начало. Вместо да се бунтуват, децата приели решението с разбиране. Ръководството на училището провело родителска среща, на която информирали близките на учениците за въведената мярка.

Преди това училището опитвало да контролира използването на мобилни телефони, като ги събирали по време на учебния час и ги съхранявали в кутия. Въпреки това, по време на междучасието, учениците отново ги взимали и прекарвали време си на тях. Затова в крайна сметка било взето решение да се забрани използването им изцяло.

Забраната за ползване на мобилни телефони в училище „Иван Вазов“ в село Дебнево се явява успешна стъпка към подобряване на образователния процес и формирането на по-здрави социални взаимоотношения между учениците.