Телемедицината – нова ера в здравеопазването

Телемедицината – нова ера в здравеопазването

Телемедицината, здравеопазване от ново поколение, обединяваща технологии и медицински знания, предоставя изключителни възможности за дистанционна диагностика и лечение. Тя се оказва особено полезна и необходима в ситуации, при които физическата среща между лекар и пациент е невъзможна.

По време на дискусия в студиото на „Социална мрежа” по NOVA NEWS, Мира Ганова, изпълнителен директор на Българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването, и д-р Александър Симидчиев, председател на УС на Сдружение „Въздух за здраве”, коментираха новата ера в медицината. Те подчертаха важността на телемедицината като не само удобен, но и ефективен метод за предоставяне на здравни услуги, особено в контекста на глобалната пандемия и ограничените възможности за пътуване.

„Телемедицината дава възможност на пациентите да получат висококачествени здравни грижи, независимо от географското им местоположение,” заяви Ганова. Д-р Симидчиев добави, че това ново направление в здравеопазването е ключово за бъдещето, като същевременно допринася за намаляване на натиска върху здравната система и подобряване на достъпа до специализирани медицински услуги.