Ще преживее ли българинът нова чудовищна кражба на милионо?

Ще преживее ли българинът нова чудовищна кражба на милионо?

Фонда на фондовете стартира пазарни консултации за два нови инструмента с общ бюджет от над 86 млн. евро. Допитването до пазара ще се проведе до 8 март.

В рамките на срещите ще се обсъждат възможности и фактори, свързани с рисковото финансиране, структура на финансовите инструменти, размер на ресурса, териториално разпределение, постигнати резултати, начин на разпределение на приходите.

Ще се дискутират и стратегии и набиране на потенциални инвестиции, индикативни условия на финансиране, очаквани параметри, включително необходимост от набиране на частен капитал, ценови условия, размер, срочност и др.

Двата нови инструмента са “Фонд Иновации в предприятията” и “Фонд за технологичен трансфер”.

“Фонд Иновации в предприятията” е с общ бюджет от 32,17 млн. евро и се финансира програма “Конкурентоспособност и иновации в предприятията”. Чрез него ще се оказва подкрепа на проекти с целстимулиране на предприемаческата активност за създаване на компании, базирани на иновациите и разработващи продукти и услуги с висока добавена стойност, изграждане на устойчива екосистема с висок иновационен потенциал,подобряване на достъпа до знания, технологии и иновации в по-слабо развитите региони и ускоряване на прехода към икономика на знанията.

“Фонд за технологичен трансфер” е с бюджет от 56,6 млн. евро и е финансиран по програма “Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация”. Той ще се изпълнява в комбинация с безвъзмездна финансова помощ, включително и в рамките на една операция.

Ще насърчава развитието на потенциала в приоритетните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 и ще допринесе за изграждане на мост между науката и бизнеса.

Ресурсът ще се насочи към спин-оф компании, стартиращи високотехнологични компании и предприятия, базирани на знанието като част от индустриални стартъп системи, превръщане на научни разработки в пазарно приложими продукти и технологии, комерсиализация и управление на интелектуалната собственост.

Ще се стимулира и процесът на разгръщане и акселерация на стартиращи компании около развити индустрии и клъстери.

Желаещите да се включат в срещите могат да запазят час предварително и да получат повече информация за “Фонд Иновации в предприятията” и “Фонд за технологичен трансфер” на сайта на Фонда на фондовете – https://www.fmfib.bg.

От Фонда на фондовете съобщиха още, че има рекорден брой от 24 заявления за управлението на 100 млн. евро в подкрепа на българските стартъпи чрез “Фонд Предприемачество” – това е първата процедура за дялов инструмент за новия програмен период до 2027 г.

Програмата е разделена на три подфонда – за ранен етап на подкрепа с бюджет от 30 млн. евро, рисков капитал със същата сума и финансиране за растеж на компании в размер на 40 млн. евро.

Предоставеният публичен ресурс от 100 млн. евро се очаква посредством привлеченото допълнително съфинансиране от частни инвеститори да достигне обща сума от близо 126 млн. евро.

Средствата ще са достъпни за компаниите от началото на 2025 г. и ще се използват в период от 5 години.

От Фонда на фондовете посочват, че се очаква те да бъдат катализатор за българската стартъп и иновационна екосистема и ще осигури създаването на нови стартиращи бизнеси и последващо развитие на вече подкрепеното портфолио от инвестиции.