Стартира изграждането на 33 детски градини и училища в страната,  24 000 ученици преминават на едносменен режим

Стартира изграждането на 33 детски градини и училища в страната, 24 000 ученици преминават на едносменен режим

Министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков обяви старта на амбициозен проект за модернизация на детски градини и училища в страната. Планът включва изграждането на 33 нови сгради за училища и детски градини, както и реконструкцията на още 57 образователни заведения. Стремежът на инициативата е да се осигури здравословна среда за развитие на децата и да се намали недостигът на места в детските ясли.

Сред плановете са включени и нови училищни сгради, като една от тях ще бъде изцяло ново училище в столицата София. Останалите 8 нови училищни сгради ще допълнят съществуващите образователни институции. Предвижда се и ремонт и надстрояване на 34 училища.

Проектът се финансира по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2024-2027, с общ бюджет от 240 милиона лева. С реализацията на тези инициативи се очаква да се създадат подходящи условия за учебния процес и да се повиши качеството на образованието в държавните и общинските училища.