Срив в системата на детските градини: Непропорционално голям брой пенсионери и ниското заплащане тласкат към криза

Срив в системата на детските градини: Непропорционално голям брой пенсионери и ниското заплащане тласкат към криза

Почти 40% от помощник-възпитателите в столичните ясли и детски градини са пенсионери, съобщава председателят на Съюза на работодателите в системата на народната просвета, Диян Стаматов, за медия АдмиралЪ.

Ситуацията е критична и се очертава криза в системата, като основният проблем е ниското заплащане на непедагогическия персонал.

Съгласно статистиката, рамо до рамо с учителите работят над 4000 помощник-възпитатели, от които 960 са над 62-годишна възраст и вече са пенсионери, а допълнително 141 са над 71-годишна възраст, но все още работят в системата. В същото време в София има около 150 незаети работни места в ясли и детски градини, като основната причина за това е ниското възнаграждение.

Диян Стаматов подчертава, че досега винаги са били приоритет педагогическите специалисти, но е необходимо да се обърне внимание и на непедагогическия персонал, тъй като техните ангажименти са аналогични на тези на учителите, но заплатите им са значително по-ниски, приблизително около 950 лева.

Ситуацията не е различна и за медицинските специалисти в сферата на общинските ясли и училища. В София има около 2000 медицински сестри със средна възраст над 63 години, което допълнително влошава ситуацията, тъй като се наблюдава траен недостиг на кадри.

Решението за този проблем включва предвиждане на 5 милиона лева за подобряване на възнаграждението на непедагогическия персонал в яслите и детските градини на столицата. По 2,5 милиона лева ще бъдат отделени за здравеопазването и образованието през 2024 година. Освен това, е предложено назначаването на медицинските специалисти да се извършва от директорите на яслите, градините и училищата, което би позволило по-бързо и по-ефективно увеличаване на техните възнаграждения.

Ситуацията е аналогична и в другите големи градове в страната като Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Русе, където се наблюдава сходен проблем с ниското заплащане и недостиг на квалифицирани кадри в детските градини и яслите.