Спор за собствеността на брега край парк „Росенец“: Фирма, свързана с Ахмед Доган, претендира за държавен терен

Спор за собствеността на брега край парк „Росенец“: Фирма, свързана с Ахмед Доган, претендира за държавен терен

Фирма, асоциирана с политическия деец Ахмед Доган, предизвиква спор с държавата за собственост върху два декара земя в района на парк „Росенец“ край Бургас. Според информация на Адмиралъ, компанията претендира за част от бреговата ивица, която се простира от така наречените оранжерии на Доган до плажа „Росенец“, който е предоставен под концесия.

През ноември на миналата година фирмата подава искане в Агенцията по кадастър за вписване в регистъра като съсобственик на спорните два декара земя. Областният управител на Бургас поясни пред медията, че в тези граници се намират и части от морското дъно и акваторията, които законно са обществена държавна собственост.

Освен спора за собствеността, в района е установено и незаконно брегоукрепване, както и изграждане на триетажна постройка без необходимите разрешения. Областната администрация обжалва искането на фирмата, като този случай възниква ново напрежение във вечната битка за управление на публичните пространства в страната.