Специалисти от Приложната академия „Синдео“ изразяват оптимизъм за бъдещето на българското образование

Специалисти от Приложната академия „Синдео“ изразяват оптимизъм за бъдещето на българското образование

Специалисти от Приложната академия за образование „Синдео“ изразяват оптимизъм за бъдещето на българското образование, въпреки резултатите от последното изследване PISA, които показват пропуски в математическата, четивната и научната грамотност на учениците.

В анализ, публикуван от академията, се подчертава, че въпреки често повдиганите критики, има и позитивни страни в резултатите. Отбелязва се, че спадът в резултатите на българските ученици не е толкова драстичен, колкото в други държави, и че учители и ученици са по-подготвени за извънредните условия в последните години.

Ангел Георгиев, един от основателите на Приложната академия за образование ‘Синдео’ и образователен иноватор с дългогодишен опит, споделя, че ключът към успешното образование включва интересни уроци, приложен подход към обучението и тристранна комуникация между учител, ученик и родител.

Георгиев подчертава необходимостта от менторство и вдъхновяващи фигури в образованието, както и за сътрудничество и видимост на информацията между всички участници в образователния процес.

Въпреки предизвикателствата, Георгиев и екипът на академията изглежда се стремят към намиране на иновативни решения и подобрения в образователната система, което представлява светла перспектива за бъдещето на образованието в България.