След смъртта на Българския патриарх, какво следва?

След смъртта на Българския патриарх, какво следва?

Смъртта на българския патриарх Неофит открива процедурата за избор на нов глава на Българската православна църква. Според църковния устав, временно управление на църквата се поема от старшия по митрополитско служение член на Светия Синод. Той уведомява за събитието Поместните православни църкви, президента на Република България, председателя на Народното събрание и министър-председателя и ръководи дейността на църквата до избора на нов патриарх.

Според устава, изборът на нов патриарх трябва да се извърши в срок от четири месеца от смъртта на предишния патриарх. По този начин, Светият Синод трябва да определи датата за свикване на Патриаршеския избирателен църковен събор, на който ще се избере новият патриарх. Процедурата включва тайно гласоподаване и мнозинство от две трети от членовете на Светия Синод за избор на три епархийски митрополита като кандидати за патриаршеския престол.

Когато един или двама митрополити получат необходимото мнозинство, гласоподаването продължава, докато се изберат още двама или един митрополит с мнозинство от две трети от членовете на Светия Синод. Кандидатът, който получи най-малко две трети от гласовете на присъстващите избиратели, е обявен за канонично и законно избран Български патриарх и Софийски митрополит.

След избора на новия патриарх, Светият Синод провежда благодарствен молебен и извършва интронизацията му. Името на новия патриарх се съобщава на предстоятелите на Поместните православни църкви, президента на Република България, председателя на Народното събрание и министър-председателя, както и на обществото.

Това е началото на процедурата за избор на нов патриарх на Българската православна църква след смъртта на патриарх Неофит.