Слънчака напира да стане град, какви ще са предимствата вижте …

Слънчака напира да стане град, какви ще са предимствата вижте …

В най-големия курорт на България, „Слънчев бряг“, започва да се разисква промяна от курортно селище към селищно образувание – град. Въпросът за промени в статута на националните курорти е предизвикал широко обсъждане, след като десетилетия на неуспешни опити за законодателни промени оставят курорта в положение, където бизнесът и туризмът страдат.

Заместник-председателят на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) Веселин Налбантов предлага въвеждането на търговска схема за курорта, определяне на транспортна схема, поддържане на инфраструктура и въвеждане на санкции за неподдържане на общата инфраструктура. Тези предложения се правят с цел да се подобри инвестиционната среда и да се привлече повече туристи през цялата година.

От БХРА се подчертава, че в момента туристическият бизнес плаща всички местни данъци и такси, но парите не се инвестират обратно в курорта. Този проблем води до повтарящи се проблеми с инфраструктурата, които намаляват привлекателността на курорта за туристи.

Въпреки тези предизвикателства, „Слънчев бряг“ АД обяви, че ще инвестира над 2 милиона лева в подготовката на инфраструктурата за предстоящия летен сезон. Плановете включват реновация на централната алея, обновяване на зелените площи и монтаж на ново осветление.

Въпреки тези инвестиции, необходимостта от системни промени в управлението и инвестициите в курортната инфраструктура продължава да бъде актуална тема за разискване. Възможната промяна в статута на „Слънчев бряг“ може да представлява началото на по-широки промени, които да възродят курорта и да му осигурят устойчиво развитие през цялата година.