Шок!  Глобалното затопляне намалява теглото на рибите, потвърждават японски учени

Шок! Глобалното затопляне намалява теглото на рибите, потвърждават японски учени

Според последни изследвания, проведени от експерти от Токийския университет, глобалното затопляне има сериозни последици върху морската биоразнообразност. По данни от проучването, което обхваща периода от 1978 до 2018 година, се установява, че топлите температури водят до намаляване на размера на планктона – основната храна на множество видове риби.

Професор Шин-ичи Ито пояснява, че по-топлата вода предизвиква по-голяма конкуренция за храна и променя времето и продължителността на цъфтежа на фитопланктона – важен източник на хранителни вещества за рибите.

Следователно, глобалното затопляне променя жизнения цикъл на рибите и води до смаляване на техните популации.