Решено! Държавата отменя таксите за студентите и докторантите в държавните университети за академичната 2024/2025 година

Решено! Държавата отменя таксите за студентите и докторантите в държавните университети за академичната 2024/2025 година

Правителството обяви нова историческа стъпка към по-достъпно и качествено образование в България, като отпадат таксите за студентите и докторантите в държавните висши училища през тази академична година.

Тази решителна промяна, предложена с изменения в Закона за висшето образование, има за цел да улесни достъпа до висшето образование и да направи държавните университети по-привлекателни за младите хора.

Според предвидените промени, държавата ще поеме разходите за обучението на студентите и докторантите, като необходимата сума за 2024 година се изчислява на около 136 милиона лева. Заплащаната годишна такса ще бъде намалена наполовина спрямо предишните години, за да се улесни финансовата тежест за студентите и техните семейства.

В рамките на двумесечен срок, университетите и научните организации трябва да възстановят разликите на студентите и докторантите, които са заплатили годишни такси в размер по-голям от половината от утвърдения размер за 2023/2024 година.

Тази инициатива е част от широката политика на правителството за осигуряване на качествено и достъпно образование. След като детските градини станаха безплатни през 2022 година, а учебниците за учениците от I до XII клас ще бъдат безплатни от следващата учебна година, тази нова мярка засилва ангажимента на държавата към образованието като основен катализатор за социално-икономически напредък.