Решено! Безплатни лекарства за сърдечно-съдови заболявания от 2 април 2024 г. благодарение на решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране

Решено! Безплатни лекарства за сърдечно-съдови заболявания от 2 април 2024 г. благодарение на решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране

Министерството на финансите и Министерството на здравеопазването дадоха положително становище за осигуряване на средства за 100% заплащане от държавата на 56 лекарства, предназначени за борба със сърдечно-съдови заболявания. Сред тези лекарства са и такива за хипертония, аритмия и други често срещани хронични състояния.

Вчера Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти окончателно одобри решението, с което лекарствата ще се реимбурсират на 100% от Националната здравноосигурителна каса. От 2 април 2024 г. те ще бъдат напълно безплатни за пациентите.

Според информация от Министерството на финансите, заплащането от Националната здравноосигурителна каса ще бъде 100% за поне една разновидност на лекарствата, съдържащи 52 активни вещества в позитивния лекарствен списък, които се изписват с рецепта и се намират в аптечната мрежа.

Публикуваният списък включва всички 407 различни дозировки и търговски наименования на тези 52 активни вещества, които притежават разрешение за употреба в България. За всяко активно вещество има един или повече лекарствени продукти/разфасовки, които са напълно безплатни. За различните им разновидности ще има доплащане от страна на пациентите, но то е значително намалено средно с 58% спрямо досегашните нива на доплащане. За 40 от лекарствата доплащането е под 1 лев.

Сърдечните заболявания са сериозен проблем, който засяга повече жени, като симптомите често се разпознават по-трудно. Новата инициатива за безплатни лекарства представлява важна стъпка към подпомагане на пациентите със сърдечно-съдови проблеми и подобряване на тяхното здравно състояние.