Ръстът на заплатите в България ускорява икономическото напрежение

Ръстът на заплатите в България ускорява икономическото напрежение

Според макроикономически доклад на български финансови институции очакваната нормализация на ръста на заплатите не се състоя през първото тримесечие на тази година. Данните показват значителен ръст от 11.8% за декември, като средната месечна заплата нараства със 17.8% през март. Тази тенденция е подкрепена от стабилната безработица от 4.4% за първите три месеца от годината.

Главните фактори, които водят до увеличение на заплатите, включват затегнатия трудов пазар, държавната политика при политическа нестабилност, процесът на договаряне в рамките на ЕС и психологическата динамика, които в момента не отчитат намаляващата инфлация.

Младите хора очакват заплати над 4300 лева и изразяват загриженост, че бързорастящите заплати затрудняват конкурентоспособността на икономиката. Икономическият растеж през първото тримесечие е оценен на 1.7%, като икономическата активност се движи от крайното потребление с увеличение от 4.1% и инвестициите със значителен ръст от 7.7%.

Тези данни отразяват сложната икономическа ситуация в страната, като показват как различни фактори влияят върху развитието на българската икономика през последните месеци.