Радостна новина за студентите! Увеличаване на Държавните стипендии и подобряване на условията за студенти със специални потребности

Радостна новина за студентите! Увеличаване на Държавните стипендии и подобряване на условията за студенти със специални потребности

Новият председател на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) във висшите училища, Ангел Стойков, обяви амбициозен план за следващите две години, насочен към подобряване на условията за образование в България. Една от основните цели е настояването за държавни стипендии за студентите от частни висши училища, както и за студентите от платеното обучение в държавните училища.

Стойков подчерта необходимостта от увеличаване на стипендиите със значителните 30 процента, като настоява за тази промяна в рамките на следващите две години. В момента максималната сума за стипендия е 200 лева, но той отбелязва, че тази сума трябва да се увеличи, за да се осигури по-голяма подкрепа за студентите. Подчертава също така, че решението за размера на стипендиите се взема от съответните студентски съвети и комисии, вземайки предвид финансовите възможности на съответното училище.

Освен това, във висшите училища ще се работи и по подобряване на условията за студентите със специални образователни потребности. Това включва предоставянето на необходимите средства и инфраструктура, като рампи за мобилност, брайлови азбуки и специализирани електронни платформи за по-лесно учене за незрящите студенти. Целта е да се осигури равен достъп до образование за всички студенти, независимо от техните специфични нужди и предизвикателства.

Инициативите, представени от НПСС под ръководството на Ангел Стойков, отразяват ангажимента за подобряване на качеството на висшето образование в България и за създаване на по-възможности за всички студенти, които го желаят. Тези усилия ще допринесат за по-инклюзивна и достъпна образователна среда за всички бъдещи поколения студенти в страната.