Проучване разкрива: Работата от вкъщи не винаги е ключът към по-високи заплати, но може да увеличи производителността

Проучване разкрива: Работата от вкъщи не винаги е ключът към по-високи заплати, но може да увеличи производителността

Според скорошно проучване, което включва анализ на 2500 фирми, работата от вкъщи не винаги дава очакваните ползи, особено във връзка със заплатите на служителите. Изследването, цитирано от колумнистката на Financial Times Пилита Кларк, показва, че бизнесите, които прилагат по-високи нива на дистанционна работа, имат по-нисък ръст на заплатите от 2022 г. насам. Важно е отбелязването, че за всеки допълнителен ден от седмицата, отработен дистанционно, заплатите на служителите растат с по-малко от половин процентен пункт спрямо тези, които работят в офиса.

Изследванията също така показват, че работата от вкъщи е свързана с по-висока производителност, като за всеки допълнителен ден от седмицата, прекаран извън офиса, производителността може да нарасне с до около 15 хил. паунда годишно. Въпреки че работата от вкъщи не винаги води до по-висока производителност, мнозинството служители предпочитат хибридния или дистанционен модел на работа пред този в офиса.

Въпреки това, някои ръководители като Карол Том от UPS настояват персоналът да се върне в офиса, като аргументират, че това е добре за сътрудничеството, иновациите и други аспекти, които повишават производителността. Въпреки това, проучвания от Питсбъргския университет показват, че нарежданията за връщане в офиса имат малък или никакъв ефект върху рентабилността или пазарната капитализация на компаниите, но водят до значителен спад в удовлетворението на работниците. Тези нареждания също така могат да бъдат използвани от мениджърите, за да възстановят контрола върху служителите и да ги обвиняват за лошото представяне на фирмата.

Изводът е, че интуицията за работата от вкъщи не винаги съвпада с фактите и че моделите за работа трябва да бъдат проучвани и преосмисляни спрямо конкретните нужди на компаниите и служителите.