Промени в законодателството за земеделските земи в България: Нови правила за обработване и управление влизат в сила до дни

Промени в законодателството за земеделските земи в България: Нови правила за обработване и управление влизат в сила до дни

Споразуменията за уедряване на земеделски земи в България може скоро да бъдат променени, според новите предложения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Поправките, които са предложени от браншовите съюзи на земеделците и животновъдите и са подкрепени от министър Кирил Вътев, се разглеждат в Народното събрание.

Според новите предложения, арендатори и наематели на земя ще могат да обработват нивите и без изричното съгласие на собствениците им. Това означава, че земя, отдадена под аренда на фермер, може да бъде включена в масив, който се обработва от друг ползвател.

Промените предвиждат, че споразуменията за уедряване на парцели в едно землище ще влизат в сила, когато са подписани от поне 2/3 от ползвателите и обхващат не по-малко от 2/3 от площта, предназначена за създаване на масиви за ползване. Така целта е да се стимулира обработването на по-големи площи земя, което е по-ефективно.

Въпреки това, тези промени са срещнали остър протест от Асоциацията на собствениците на земи, която твърди, че по-важен е общественият интерес за българското земеделие да стане по-конкурентоспособно и устойчиво. Предложенията за комасиране на земята за ползване се считат за несправедливи от техните позиции.

Освен това, друга законова промяна, която се предвижда, е ограничаването на отдаването на пасища, мери и ливади на лица, които не са животновъди. Целта е да се прекрати практиката пасища да попадат в ръцете на хора, които не отглеждат животни, но получават субсидии.

Според предложенията, земя, отдадена под аренда от Държавния поземлен фонд, ще бъде предоставяна само чрез търг, като до участие в него ще бъдат допускани местни земеделски стопани и биопроизводители.

Новите законови промени се очаква да бъдат разгледани в парламента в следващите седмици и да влязат в сила още тази година.