Промени в съдебния закон: Парламентът ще има по-голямо влияние в избора на членове на висшите съвети

Промени в съдебния закон: Парламентът ще има по-голямо влияние в избора на членове на висшите съвети

Във връзка с промените в Конституцията и съдебния закон, постъпи съобщение, че Висшият адвокатски съвет и юридическите факултети вече ще имат право да номинират кандидати за членове на Висшия съдебен съвет и на Висшия прокурорски съвет от парламентарната квота.

В същото време, съгласно новите разпоредби, парламентът ще избира шест души в Прокурорския съвет, като прокурорите и следователите ще определят трима от тях, което се разглежда като политически контрол.

Иван Брегов, правен експерт в Института за пазарна икономика, споделя, че от 2015 година Софийският градски съд не е проверяван от Инспектората към Висшия съдебен съвет, докато всички останали софийски съдилища и прокуратури, включително военните, са били проверявани.

Освен това, според Иван Брегов в Прокурорската колегия предимствено ще бъдат излъчвани лица от Народното събрание, като от 10 членове, 6 ще бъдат от парламента.

Адвокатът Людмил Рангелов изтъква, че според проекта на Закона за съдебната власт, номинационната комисия внася своите заключения в постоянна комисия в Народното събрание, която прави преценка.

Депутатите ще взимат решение за избора на членовете на висшите съвети от парламентарната квота. Рангелов отбелязва, че е пропуск, че в номинационната комисия не е предвидено участие на представител на Висшия адвокатски съвет.