Политика за поверителност

ОБЩИЯТ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION ИЛИ GDPR) Е НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОЕТО ЗАДЪЛЖАВА ФИРМИТЕ И ИНСТИТУЦИИТЕ ДА СПАЗВАТ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕСИ, КОГАТО СЪБИРАТ, СЪХРАНЯВАТ И ОБРАБОТВАТ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА. ТОВА МОЖЕ ДА СА ДАННИ ЗА ИМЕ, АДРЕС, ТЕЛЕФОН, ЕГН, ИМЕЙЛ АДРЕС, IP, СЕМЕЕН СТАТУС, ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕДПОЧИТАНИЯ, ПОВЕДЕНИЕ В ИНТЕРНЕТ, ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЗДРАВЕН СТАТУС И Т.Н. GDPR ВЛИЗА В СИЛА НА 25 МАЙ 2018 г.

Настоящата Политика за поверителност има за цел да Ви осведоми за това как admiralbg.net третира Вашите лични данни като администратор, а също и за това как бихте могли да контролирате своите предпочитания и настройки във връзка с това третиране. Основна мисия на нашия екип е да ви предоставим изчерпателна и обективна информация относно новини, актуални събития и други теми от обществен интерес. Какво регламентират тези Правила за поверителност и на какво законово основание? Тези Правила са базирани на Общ регламент за защита на личните данни (GDPR), приет от Европейския съюз с цел да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Друга негова цел е да гарантира правото ни на неприкосновеност, да защити личните ни данни, за да даде повече сигурност срещу злоупотреби с личната информация на всеки от нас. Новият регламент идва с редица изисквания, които admiralbg.net прилага и с които може да се запознаете тук. Сред тях са:

 • Да ви информираме какви данни използваме.
  ● Да ви информираме защо ги използваме.
  ● Да искаме Вашето съгласие, за да ги използваме, когато на тяхна база предоставяме допълнителни услуги като таргетирана реклама, например.
  ● Да Ви дадем възможност да променяте съгласието си за различни цели през този сайт, за да имате повече свобода.
  ● Да Ви гарантираме правото да поискате коригиране на Вашите данни или тяхното пълно изтриване. В допълнение, можем да Ви предоставим данните за сваляне или да ги трансферираме, ако ни уведомите и се легитимирате по съответните начини.
  ● Да посочваме всички трети лица/други компании, с които обменяме Вашите данни.

Имайте предвид, че интернет е глобална мрежа, ние често използваме стандартизирани услуги, които да регистрират влизане и да проследят поведение в анонимизиран вариант, например Google Analytics. Какви данни събираме ние от нашите потребители? admiralbg.net към момента използва само и единствено данни, предоставени от трети източници. Това събиране на данни се извършва само на базата на информацията, която дава Вашият IP адрес. За добавяне и управление на коментари използваме решението за дискусия, като му даваме възможност да събира предоставени от Вас лични данни, според начина Ви на достъп до решението: Самите коментари са публични, поради което любезно ви молим да не добавяте лични данни и такава информация, която не бихте искали да видите публично споделена в тях. Данни, събирани за всички посетители на нашия уебсайт: Във всички уебсайтове от нашето портфолио събираме данни за всички посетители, а именно следните категории данни:

 • IP адрес;
  ● Идентификатор на потребителя с висока степен на уникалност;
  ● Идентификатор на устройство (device ID) за мобилни апликации, с висока степен на уникалност;
  ● Идентификатор на браузъра, с висока степен на уникалност;
  ● История на посетените страници, включително и вторична обработка, с цел установяване на предпочитанията Ви към определени типове съдържание;
  ● История на направените от Вас търсения в нашите страници;
  ● Някои типове поведение – напр. списък с прегледаните реклами според тяхната категория и взаимодействието Ви с тях – наличност на рекламата във видимата част на браузъра Ви; направени кликове; натискания на бутоните за скриване на рекламата и други.

Данни, събирани от прочитане на бисквитки Когато потребителите използват нашите услуги и портфолио от уеб сайтове – четат новини, гледат видео, коментират и други, сред данните, които помагат да разберем как услугите ни работят по най-добрия начин и за да ги направим още по-добри за Вас, са бисквитките. Те представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания браузър и се съхраняват на устройството Ви, за да може сайтът да го разпознава. Има два вида бисквитки – постоянни и временни или “сесийни” бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за по-дълъг период от време. Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра Ви, когато посещавате сайт от нашето портфолио, но се изтриват в момента, в който затворите страницата. Повечето бисквитки не съдържат чувствителна информация за Вас или лични данни, с които можем да Ви идентифицираме пряко.

Целите, за които използваме бисквитките, са най-основно следене на поведението Ви в следните направления:

 • Проследяване на секции в сайтовете, които посещавате;
  ● Колко време отделяте в даден сайт;
  ● Колко време гледате дадено видео;
  ● Рекламите, които сте видели и/или с които сте си взаимодействали;
  ● Кога посещавате наши сайтове и сайтове на наши партньори, сервиращи наши java скриптове и др.

На кого споделяме и разкриваме Вашите лични данни Понякога записваме част от информацията на наши сървъри или я изпращаме на трети страни. Това се налага, за да можем да осигурим най-доброто Ви преживяване при използване на нашите услуги, а понякога – и изобщо за да можем да осигурим наличност и достъпност на използваната от Вас услуга. admiralbg.net и не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя информация за Вас (лични данни по смисъла на GDPR) с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага, за да ви предоставим заявени от Вас услуги и когато Вие сте предоставили Вашето разрешение, или в някоя от следните хипотези:

 • Google със съответните свои продукти: Google Analytics, Google Tag Manager, DoubleClick for Publishers, AdX, AdSense, Google Case, Google IMA, Google Plus. Повече инфирмация можете да откриете тук: https://privacy.google.com/# ;
  ● Facebook със съответните продукти: Facebook Tracking Pixel, Facebook Tools – Plugin “like” button, Sign in with Facebook profile и др.: Повече информация можете да откриете тук: https://www.facebook.com/privacy/explanation ;
  ● Twitter widgets: https://twitter.com/en/privacy;
  ● Информацията е в изпълнение на законосъобразните предписания на съдебни разпореждания по легитимни заявки от оправомощени органи (по силата на Закона за електронните съобщения, Наказателно-процесуалния кодекс, Наказателния кодекс и др.).

Защита на информацията Когато съхраняваме информацията при нас, тя се запазва в облачни сървъри. Наш партньор в тази технология е superhosting.bg. Повече за защитата и съхранението на Вашите данни в сървъра може да научите тук: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-privacy-policy.php Ние ограничаваме достъпа до информация за Вас от страна на служители, които работят за admiralbg.net, освен в случаите, в които са налице разумни основания да боравят с тази информация. Прехвърляне на данни Някои от нашите партньори е възможно да прехвърлят данни извън рамките на ЕИП, когато е налице решение относно адекватното ниво на защита, например – в случая на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ ( EU-U.S. Privacy Shield). За повече информация можете да разгледате политиките за поверителност на нашите партньори. Колко време съхраняваме информацията Съхраняването на данните продължава, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение. Още по темата: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-privacy-policy.php

 • За целите на измерване на потребителското поведение на сайтовете от нашето портфолио– според периода на валидност на записването на съответната бисквитка;
  ● За целите на поведенческото таргетиране – не повече от 1 (една) година. По отношение на трафичните данни се прилага Законът за електронните съобщения и данните се съхраняват в рамките на 6 месеца. Тези данни се предават на специализираните органи и институции само при спазени законови разпоредби и с надлежно основание. Права на субектите на данни според GDPR
  ● Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, имате право на достъп до личните данни и информация.
  ● Право на поправка на лични данни: ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да поискате да коригираме тези лични данни.
  ● Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.
  ● Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например, ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.
  ● Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например, ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.
  ● Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.
  ● Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган.

Контакти:
office@admiralbg.net