Превръщане на дърветата в обезобразени стълбове: Нужда от промяна в управлението на градския пейзаж в Бургас /Снимки/

Превръщане на дърветата в обезобразени стълбове: Нужда от промяна в управлението на градския пейзаж в Бургас /Снимки/

Поголовното окастряне на дърветата в Бургас представлява не само унищожаване на природната красота на града, но и сериозно нарушаване на екосистемата и естествените процеси. Този практикум, който по същество обезобразява дървесните видове, трябва да бъде сериозно преразгледан от градските власти.

Интересно е, че оформянето на короните на дърветата, което води до тяхното обезобразяване, се извършва предимно на места, където преминават електрически жици, аргументирани като необходимост за осигуряване на комуникационни линии. Но защо тези комуникационни линии не могат да бъдат пренасочени по-удачно, по-креативно и по-естествено, без да се жертват дърветата? Този въпрос трябва да бъде зададен към отговорните власти в общината.

Вместо да се прехвърля топката от една институция на друга, е необходимо да се предприемат конкретни мерки за пренасочване на телекомуникационните и електрическите мрежи под земята. Това не само ще предпази дърветата от обезобразяване, но и ще ги защити от вредни въздействия на бурите през зимните месеци.

Сериозни разговори и сътрудничество с енергийните доставчици са необходими, за да се намери алтернативен начин за осигуряване на електрическите линии, който да не вреди на природата и населяваните райони. Градските власти трябва да поемат отговорността да защитават околната среда и естествените ресурси, вместо да допринасят за техните унищожение.

Поголовното кастрене на дърветата в Бургас, както е отбелязано от репортер на АдмиралЪ в квартал Ветрен, не може да бъде игнорирано. То представлява сериозно нарушаване на естествения пейзаж и тревожно сигнализира за необходимостта от промяна в подхода към управлението на природните ресурси. Вместо да бъдат подложени на толкова радикални промени, дърветата трябва да бъдат запазени и зачитани като ценен елемент от градската среда.