Предложение за доброволни патрули във Варна: Правни и обществени измерения

Предложение за доброволни патрули във Варна: Правни и обществени измерения

В района „Владислав Варненчик“ във Варна жител предлага създаване на доброволни патрули с цел намаляване на кражбите и вандализма. Андрей Петров, инициатор на идеята, посочва, че патрулите ще дежурят из квартала по предварително определен график, като се разделят на микрорайони за по-ефективно обхождане.

Предложението за създаване на такива доброволчески отряди подлежи на различни правни преценки. Според адвокат Иван Томов, в закона не е регламентирана подобна формация, като конституцията на Република България не забранява ограничаването на правата и свободите на гражданите. Освен това, законът изисква от всеки гражданин да сигнализира на компетентните органи, при забелязани нарушения.

Съществува и въпросът за възможността на такива формирования да прераснат във физическа саморазправа. Предвид това, адвокатът Иван Томов препоръчва, че ако доброволните патрули са с информативна цел и предоставят информация на съответните органи, това може да бъде приемливо. От друга страна, в България съществува Закон за частноохранителната дейност, който регулира дейността на подобни формации.

Следователно, въпросът за легитимността и възможностите за създаване на доброволни патрули във Варна остава предмет на правен и обществен дебата.