Предложени поправки в трудовото законодателство предвиждат работа от вкъщи след пандемията, но с изискване за писмено споразумение с работодателя

Предложени поправки в трудовото законодателство предвиждат работа от вкъщи след пандемията, но с изискване за писмено споразумение с работодателя

Поправки в трудовото законодателство предвиждат работа от вкъщи само след писмено споразумение с работодателя

Предложените поправки в трудовото законодателство, които очакват финално гласуване в пленарна зала, предвиждат регулиране на условията за работа от вкъщи след COVID-19 пандемията. Много компании вече предоставят възможност за работа отдалечено, като това става норма във все повече случаи.

Според социалното министерство, което е вносител на поправките, необходимо е да се урегулират условията за работа от вкъщи. Работодателят трябва предварително да определи общите условия, които работното място трябва да изпълнява. Ако работникът не спазва тези условия и се стигне до инцидент, работодателят няма да носи отговорност.

От друга страна, Българската стопанска камара изразява мнение, че в закона трябва да се предвидят два модела на работа – стационарен и мобилен. Това би позволило на служителите да преминават към временно работно място без допълнителни административни задължения и оценка на работното място.

Според юристи поправките ще наложат на компаниите да сключват хиляди анекси към договорите си със служителите, което може да повлияе на вече сключените споразумения.

Така, предстоящите поправки в трудовото законодателство са насочени към уреждане на работата от вкъщи след COVID-19 пандемията, като се стремят да балансират интересите и отговорностите и на работодателите, и на работниците.