Предизвикателства пред образованието: Има ли финансиране за маломерните паралелки в училищата

Предизвикателства пред образованието: Има ли финансиране за маломерните паралелки в училищата

Започва троежът  на 33 нови училища и детски градини, както и ремонтните дейности върху над 50 вече съществуващи сгради, обяви Министерството на образованието. Въпреки това, на фона на тези развития, се наблюдава нарастващ брой паралелки с по-малко ученици в някои училища.

Една от тези ситуации е в училище „Васил Левски“ в село Ракево, където третокласници са само десет деца, пресичащи прага на учебното заведение от няколко различни населени места. Също така, в други райони като Русенско и Софийско, има няколко училища с маломерни паралелки, като някои от тях имат по-малко от 10 ученици в някои класове.

Например, в училище в Ново село, Русе, само три класа (1-ви, 4-ти и 7-ми клас) се обучават в самостоятелни паралелки. Дори и в столичното училище, 200 ОУ в Лозен, има маломерни паралелки във втори и четвърти клас.

Рекордьорът по малко ученици в клас е училището в Мърчаево, където зънецът бие само за трима петокласници.  Организацията на подобни паралелки е уредена в наредба на Министерството на образованието, като се отбелязва, че съдбата на такива класове се определя от решенията на общинските съвети.