Пловдивският съд осъди Румен Александров -Каспъра за жестоко убийство ….условно

Пловдивският съд осъди Румен Александров -Каспъра за жестоко убийство ….условно

Пловдивският окръжен съд е обяви Румен Александров – Каспъра за виновен по дело НОХД№1163/2022 г., като го осъди за умишлено убийство на Митко Иванов от Пловдив, извършено на 21.12.2019 г. в град Пловдив.

Според съда, убийството е станало в състояние на силно раздразнение, предизвикано от насилие от страна на пострадалия, като било възможно да настъпят сериозни последици за обвиняемия.

На база на чл. 118, вр. чл. 115 от Наказателния кодекс, му е наложено наказание лишаване от свобода за период от 3 години.

Според разпоредбата на чл. 66 ал. 1 от Наказателния кодекс, изпълнението на наказанието е отложено за изпитателен срок от 5 години, започващ от влизането на присъдата в сила.

Присъдата може да бъде обжалвана и подлежи на протест в рамките на 15 дни пред Апелативен съд – Пловдив.