Първият медицински хеликоптер на Въздушната ни спешна помощ още не е готов да лети, вижте защо …

Първият медицински хеликоптер на Въздушната ни спешна помощ още не е готов да лети, вижте защо …

Хеликоптерът, който трябваше да бъде въведен в оперативна употреба за въздушно спасяване в България, ще изпита забавяне в процеса на лицензиране и подготовка. Първоначално се очакваше той да бъде готов за операции след един месец, но се оказа, че срокът беше прекалено кратък за завършване на всички необходими процедури.

Причините за забавянето се разкриват като технически проблеми, които трябва да бъдат отстранени, както и необходимостта от обучение на пилотите и осигуряване на медицински екипи и бази. Министърът на здравеопазването, Христо Хинков, посочва, че хеликоптерът трябва да бъде напълно годен за операции, което изисква време за подготовка.

Центърът за спешна медицинска помощ по въздух ще бъде ключовата точка за координация на действията при спешни ситуации. Според д-р Георги Деянов от Центъра, сигналите за помощ ще бъдат обработвани от диспечерите, които ще свързват авиационния оператор с болницата, където е необходимо лечение.

Когато всички процедури бъдат завършени и хеликоптерът бъде лицензиран, спешната помощ по въздух ще стане реалност в България, като това ще допринесе за по-бързото и ефективно спасяване на животи в спешни ситуации, особено в случаи, когато транспортирането до болница се налага да бъде бързо и ефективно.