Пак безумия! Нов закон за земеделските земи разделя големите и малките производители

Пак безумия! Нов закон за земеделските земи разделя големите и малките производители

Парламентарната земеделска комисия единодушно подкрепи промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, които предвиждат отдаването на имоти от държавния поземлен фонд само чрез търг с предимство за местни стопани в чувствителните сектори като плодове, зеленчуци или животновъдство.

Въпреки противоречията, законовите изменения се насочват към подкрепа за местните производители. Спорът се възглавява от големите и малките земеделски производители, като последните се оплакват, че новите разпоредби може да им дадат по-малко качествена земя.

Тези промени, които включват и въвеждането на доброволни споразумения, породиха дебати относно конституционността на разпределението на земята.

Собствениците на земи заплашват със сезиране на Европейската комисия, ако законът бъде приет в настоящия си вид. Въпреки това, депутатите решиха единодушно да подкрепят промените, които ще влязат на първо четене в парламента.