Отчайващо! Проф. Христова предупреждава: Населението на България ще спадне до 5.86 милиона души до 2040 година

Отчайващо! Проф. Христова предупреждава: Населението на България ще спадне до 5.86 милиона души до 2040 година

Проф. Антоанета Христова от Института за изследване на човека и населението към БАН представи тревожни прогнози за демографското развитие на България до 2040 година по време на научен форум в Бургас. Според нейните изследвания, дори и в най-оптимистичния сценарий, населението на страната ще спадне до 5 860 000 души.

Професор Христова подчерта важността на качеството на работното място, като един от основните фактори, причина за масовото напускане на страната от младите хора. Освен това, тя отбеляза възможността за объркване на тенденцията на спад в смъртността, чрез здравни кампании за превенция на сериозни заболявания.

Форумът, озаглавен „Среща на жените от науката и бизнеса“, събра в Бургас висши учебни заведения и представители на бизнеса с цел обсъждане на актуални проблеми и възможности за сътрудничество. Събитието беше организирано с подкрепата на Търговската индустриална камара в Бургас и местната структура на БАН, които имат договор за сътрудничество.