ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ НА  „ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД ОТНОСНО РАЗВИТИЕТО НА ЛЕТИЩЕ БУРГАС

ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ НА „ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД ОТНОСНО РАЗВИТИЕТО НА ЛЕТИЩЕ БУРГАС

Във връзка с медийни публикации с дата 11 март 2024 г. за създаване на сдружение с нестопанска цел „Фонд за развитие на летище Бургас“, по инициатива на кмета на Община Поморие – г-н Иван Алексиев, с председател на бъдещото сдружение – кметът на Община Бургас – г-н Димитър Николов, „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД активно приветства конструктивния диалог и дискусии по работни предложения за развитието на Летище Бургас.

Подобен подход на откритост и сътрудничество е неизменна част от корпоративната политика на компанията, която тя следва в дейността си за по-добра свързаност и достъпност на Летище Бургас и популяризиране на Българското Черноморие.

 „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД изрично заявява желанието си да участва и да окаже финансова подкрепа на бъдещото сдружение, както и готовността си да бъде част от него, допринасяйки за развитието на целогодишния трафик на Летище Бургас. Вярваме силно, че всеки един важен проблем, касаещ местните общности, може и следва да бъде разрешаван своевременно и конструктивно чрез подобни работещи решения и полезни инициативи. За да продължи ангажимента си да създаде по-добро обществено разбиране за развитието на Летище Бургас, “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД ще продължи да комуникира подробно всички бъдещи стъпки в тази посока с медиите, общините и заинтересованите страни от туризма“.