Обявиха възможност за повишаване на оценката от държавния зрелостен изпит в България

Обявиха възможност за повишаване на оценката от държавния зрелостен изпит в България

Началникът на Регионалното управление на образованието София-град, д-р Ваня Кастрева, обяви новата инициатива за възможността на учениците да се явят на втора дата, с цел повишаване на оценката си по държавния зрелостен изпит. Информацията бе публикувана в „Държавен вестник“.

Според д-р Кастрева, тази възможност няма да замести първата оценка, нито ще доведе до издаването на нова диплома. Новата оценка ще бъде вписана в отделен документ като резултат от положения изпит и ще има същата тежест при кандидатстване. Промени в наредбата за документите са очаквани, а Министерството на образованието трябва да уточни, как точно ще бъде приложена тази промяна.

Относно националното външно оценяване, новата инициатива позволява на учениците, които по здравословни причини не са успели да се явят на изпита, да го направят във втора дата, при изключително уважителни причини, доказани с документи. Такива причини включват болничен престой, задължителна карантина или при смъртен случай в семейството. Заявленията за участие на втората дата трябва да бъдат подадени до началника на Регионалното управление на образованието до 7 дни след редовната дата за провеждане на изпита.

Тази инициатива представлява важна стъпка към улесняване на учениците и гарантиране на равни възможности за тяхното образование и професионално развитие.

За повече информация и подробности относно процедурата за втора дата на изпити, учениците могат да се обърнат към своите учебни заведения или към Регионалното управление на образованието в своя регион.