Обявени два мегатърга за изграждане на ВЕИ мощности с локални системи за съхранение на енергията

Обявени два мегатърга за изграждане на ВЕИ мощности с локални системи за съхранение на енергията

Министерството на енергетиката обяви два големи търга за изграждане на нови ветроелектрически инсталации (ВЕИ) със съпътстващи локални системи за съхранение на енергията, като целта е да се навакса изоставането по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Според първоначалните планове на ПВУ трябваше да бъдат проведени общо пет търга за изграждане на нови производствени мощности от възобновяеми източници, но подготовката на процедурите закъсня и условията за финансиране бяха преработени след скандал в НС. Сега министерството предлага два окрупнени търга.

Единият търг е за по-малки проекти с мощности от 200 кW до 2 MW, при които се очаква да бъдат изградени общо 200 MW нови производствени мощности със 100 MW капацитет на системите за съхранение на енергията. Безвъзмедното финансиране за тази процедура е в размер на 107 млн. лв., като се допуска максимална помощ от 35 млн. лв. и минимум 50% съучастие от кандидатите.

Останалата част от проектите се финансира самостоятелно от кандидатите. Търговете са част от усилията за преход към устойчива енергийна система и се очаква да допринесат за намаляване на емисиите и подобряване на енергийната сигурност на страната.