Община Поморие и Общински съвет подкрепят местните хора в становището им срещу строежа на вятърни перки в морето

Община Поморие и Общински съвет подкрепят местните хора в становището им срещу строежа на вятърни перки в морето

В рамките на седмото извънредно заседание на Общински съвет – Поморие единодушно бе приета Декларация, с която Община Поморие и съветниците изразяват несъгласие относно приетия Закон за енергията от възобновяеми източници в морските пространства. Декларацията подкрепя становището на местните браншови организации: Сдружение на хотелиери и ресторантьори, Сдружение „Чисто море“, Асоциация на туроператорите и турагентите, Рибарско сдружение „Нептун“, които са пряко засегнати от закона, даващ право да се строят вятърни перки в непосредствена близост до родните плажове.

„Безспорна е нуждата от алтернативни енергоизточници, безспорно е и обстоятелството, че е налице вятърен потенциал на морските пространства, но разполагането на съоръжения за вятърни мощности в морето може да навреди на морската среда, на екосистемите, а също и на летните водни атракциони. Това ще рефлектира върху дейността и доходите на жителите на община Поморие: на хората, чийто основен поминък е риболовът; на местните хотелиери и ресторантьори, на семейните хотелчета и местата за настаняване, които разчитат основно на български и чуждестранни туристи, дошли на почиват на спокойно и приветливо място“, коментира кметът Иван Алексиев.

Декларацията за подкрепа, внесена от председателя на Общински съвет Адам Адамов, гласи:

Подкрепяме позицията, че възобновяемите енергийни източници в морето ще окажат изключително негативно влияние върху птици, морски бозайници, морска и дънна фауна и ще съсипят риболова и биоразнообразието в крайбрежните зони на Черно море. Това от своя страна ще доведе  и до преки загуби за бюджета и ще нанесе щети върху туризма и върху поминъка рибарство.

Апелираме Законът за енергията от възобновяеми източници в морските пространства да бъде преразгледан и да се вземе под внимание нашето становище като пряко заинтересована страна.

Документът ще бъде изпратен до председателя на народното събрание на Република България и председателите на парламентарните групи.