Обновението на улица „Одрин“ в Бургас: Нова зеленина и подобрена инфраструктура

Обновението на улица „Одрин“ в Бургас: Нова зеленина и подобрена инфраструктура

Обновението на една от ключовите пътни артерии в Бургас – улица „Одрин“, достигна важен етап със завършването на Първи и Втори етапи на проекта. В тях се включи и засаждането на нова зеленина, подбрана съобразно средата и изменящия се климат.

Специално в разделителната ивица на улицата бяха засадени издръжливи иглолистни растения, подходящи за морския и средиземноморски климат.

Тази растителност не само предоставя естетически приятен външен вид, но и подпомага за безопасността на уличното движение, като осигурява необходимата видимост за шофьорите. Сред видовете дървета, засадени в разделителната ивица, са аризонски кипарис, пирамидален кипарис, пиния и атласки кедър.

От другата страна на улицата бяха разположени 131 широколистни дървета, включително южна копривка, източен платан и нов вид декоративна черница, която не образува нежелани плодове.

Важно е да се посочи, че ремонтът на връзката за квартал „Долно Езерово“ не е част от общинската пътна мрежа, а от републиканската пътна мрежа. Поради тази причина, отговорността за неговото осъществяване е на АПИ (Агенция „Пътна инфраструктура“), с която общината поддържа активна комуникация.

Това обновление не само подобрява инфраструктурата на града, но и допринася за естетическата обнова на улиците, като същевременно се вземат предвид важни аспекти като съобразеност с околната среда и устойчивост на засадената растителност.