Нови правила: Шофьорската книжка влиза в смартфона

Нови правила: Шофьорската книжка влиза в смартфона

Съгласно приетите от Европейския парламент нови законодателни правила, официалната шофьорска книжка, както я познаваме днес, може да излезе от употреба още догодина. Това следва от пакета за Европейския цифров портфейл, който включва създаването на европейска дигитална шофьорска книжка.

Според разпоредбите, държавите членки на Европейския съюз трябва да осигурят въвеждането на новата система в рамките на две години след влизането в сила на промените. Всяка държава е задължена да създаде свой център за данни, където да се съхранява регистъра на водачите на МПС. Тези центрове трябва да бъдат свързани в обща система, която позволява непрекъснат достъп, така че полицията в една страна да може да провери шофьорския статус на граждани на други страни за секунди.

Въпросът дали ще съществува физическа шофьорска книжка остава открит. Някои представители смятат, че проверката за шофьорска правоспособност в бъдеще може да бъде извършвана само по ЕГН в дигиталния регистър, без нуждата от физическа книжка. Очаква се обсъждането на този въпрос в близко бъдеще.

С реформата ще отпадне и глобата в Закона за движение по пътищата за шофиране без книжка. Водачите в момента се наказват, ако не носят физическата книжка, дори ако регистърът покаже, че тя е валидна и без наказания. След въвеждането на новата система, физическата книжка ще бъде опция, която МВР ще издава на водачите, които желаят да я имат. Това може да бъде полезно за шофиране в страни, които не са членки на ЕС и нямат достъп до европейските регистри.

Тези промени имат за цел да направят процеса на проверка на шофьорската правоспособност по-ефективен и по-лесен както за водачите, така и за правоприлагащите органи.