Нова улица помага за развитието на новия бургаски квартал Мадика

Нова улица помага за развитието на новия бургаски квартал Мадика

Мадика“ е един от новите и бързо развиващи се градски райони на Бургас. Интересът към имотите там е голям. Инвеститори строят и бизнес сгради, и жилищни такива. За обезпечаване на нормалния достъп Община Бургас полага усилия за поетапно изграждане на обслужваща инфраструктура.

Преди броени дни започна строителството на улица, свързваща бул. „Проф. Яким Якимов“ с производствените бази в „Мадика“. Предвижда се в перспектива по нея да се движи и градски транспорт, тъй като зоната става все по-урбанизирана.

Част от проекта е осигуряването на крайулично паркиране с обособяване на 36 места за автомобили. Той включва също така реконструкция на канализация, изграждане на тротоари, ново осветление и тръбна мрежа, по която да минат необходимите подземни комуникации. В завършения си вид улицата ще е двупосочна.

Проектът се изпълнява след уважено общо искане на Община Бургас и „Сидоинвест” ЕООД за финансиране на публична инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

Улицата ще осигури непосредственото транспортно обслужване на голям брой урегулирани поземлени имоти, част от които към момента са застроени, а други имат непосредствени инвестиционни намерения и издадени разрешения за строеж. Изграждането на инфраструктурата ще подобри условията за развитие на бизнеса.