Нова книга за археологическите проучвания на полуостров Хрисосотира  до гр. Черноморец /Снимки/

Нова книга за археологическите проучвания на полуостров Хрисосотира до гр. Черноморец /Снимки/

Националният исторически музей издаде онлайн книгата на проф. д-р Иван Христов „Полуостров Хрисосотира. История и археология на многослоен археологически обект в хинтерланда на Созополския залив (VI в. пр. Хр. –  XVIII век.)“.

В нея се представят обобщено резултатите от проучвания на екип на музея в периода 2014 г. – 2023 г. Проучванията са осъществени със средства на Министерство на културата и Националния исторически музей. Те са част от голям научен проект на музея, имащ за цел да се анализират археологическите и исторически сведения за крайморските крепости и пристанища в провинция Хемимонт за периода V–VІІ век.

Експедициите са реализирани и със съдействието на Министерство на отбраната  (Главна Дирекция „Инфраструктура на отбраната“).

РИМ Бургас активно участваше през десетте години археологически разкопки на обекта. Заместник ръководител на проучванията в повечето кампании бе д-р Милен Николов.

Книгата е продължение на излезлите от печат предишни три тома на автора, посветени на археологическите разкопки на ранновизантийската крепост от 2014 до 2018 г.

В настоящата монография, освен подробно представяне на етапите на археологическите разкопки, са включени описания и каталози на

всички движими културни ценности, открити при разкопките. За първи път се представят непубликувани резултати от кампаниите в периода 2019–2024 г. Включени са и описания и на предмети съхранявани във фонда на РИМ Бургас.

Специалистите от бургаския музей припомнят, че на полуостров Хрисосотира е съществувал хилядолетен, многопластов археологически обект още от Архаичната епоха (VI в. пр. Хр.). Разцветът на селището е през V–VI век, когато на полуострова е построена голяма крепост с площ от близо 80 дка.

Има достатъчно данни, че там съществува и средновековно селище от XII-XIV век.  Екипът на проф. Христов е проучил 300 м крепостна стена, пет кули, 32 сгради и четири пещи за битова керамика. В пределите на селището са намерени: 326 златни и бронзови монети; накити, цели и фрагментирани съдове.

Част от находките могат да бъдат разгледани в постоянната експозиция на НИМ и музейната сбирка „Св. Никола“ в град Черноморец.

Книгата на проф. д-р Иван Христов е достъпна на сайта на Национален исторически музей.