Нов закон изисква заведенията за хранене и развлечение с две и повече звезди да осигурят ПОС терминали за плащания

Нов закон изисква заведенията за хранене и развлечение с две и повече звезди да осигурят ПОС терминали за плащания

От 1 март 2024 година, съобразно изменения в Закона за туризма, всички заведения за хранене и развлечение с категория две звезди и повече са длъжни да разполагат с ПОС терминал за плащане. Това включва ресторанти, барове, хотели, кафенета и други подобни обекти.

Според новите изисквания, ресторантьорите и съдържателите на тези обекти трябва да осигурят възможност за плащане чрез терминално устройство ПОС. Информация за наличието на такъв терминал трябва да бъде ясно поставена на видно за клиентите място в съответния обект.

Законодателството предвижда санкции за тези, които не спазят новите изисквания. Глобата за физически лица може да варира от 100 до 500 лева, докато за еднолични търговци и юридически лица санкцията е от 500 до 2000 лева. При повторно нарушение глобата се увеличава, като за физически лица тя може да бъде от 200 до 1000 лева, а за фирми – от 1000 до 4000 лева.

В случай, че клиентите не са уведомени за възможността за плащане с карта, санкциите са също строги. Глобата за физически лица може да бъде от 100 до 300 лева, а за фирми – от 300 до 1000 лева. При повторно нарушение сумата на глобата се удвоява.

Тези мерки са въведени с цел подобряване на услугите за клиентите и осигуряване на по-голяма удобство при плащанията в заведенията за хранене и развлечение. Законът насърчава развитието на безконтактните и електронни плащания, като същевременно налага строги санкции за тези, които не се съобразяват с новите изисквания.