НОИ разкрива: Над 100 000 нови пенсии през 2023 г., повече от 105 000 прекратени поради смърт

НОИ разкрива: Над 100 000 нови пенсии през 2023 г., повече от 105 000 прекратени поради смърт

Националният осигурителен институт (НОИ) обяви, че през четвъртото тримесечие на миналата година са отпуснати 26 000 нови пенсии. Това е част от общия брой от 100 213 нови пенсии, които са били раздадени през цялата 2023-та година. Според съобщение на НОИ, прекратените пенсии за същата период са над 105 000, като почти всички са поради настъпила смърт.

От общо 2,37 милиона пенсионери в България, 930 000 получават пенсии в установените минимални размери.

Това възниква в контекста на непрекъснатите предизвикателства, свързани с пенсионната система и осигуряването на достойни пенсии за гражданите.