Недостигът на инсулин в България се облекчава след вмешателството на Министъра на здравеопазването, Христо Хинков

Недостигът на инсулин в България се облекчава след вмешателството на Министъра на здравеопазването, Христо Хинков

Според изявленията на Министъра на здравеопазването Христо Хинков пред репортер на АдмиралЪ, проблемът с недостига на инсулин в страната е хроничен, но мерките, предприети от здравното министерство, вече дават резултати.

През декември бяха регистрирани 15 сигнала за липса на инсулин в аптеките, но след вмешателството на Министъра за здравеопазването за януари и февруари този брой се е намалил до 5. Хинков обясни, че основният проблем е свързан с търговците на едро и липсата на координация между тях и аптеките, особено в по-отдалечените райони на страната.

Министърът не изключи възможността за незаконен износ на инсулин, въпреки забраната на здравното министерство, като сподели, че ДАНС е предоставил информация за фирми, занимаващи се с нерегламентиран реекспорт на лекарства, което вече е предмет на разследване от прокуратурата.

Хинков подчерта, че ниските цени на лекарствата в България могат да доведат до техния изчезване от пазара, като притежателите на разрешения за употреба не намират тези цени рентабилни.

За да се гарантират необходимите количества инсулин за българския пазар, Министърът на здравеопазването заяви, че забраната за износ на инсулин ще се удължава периодично.

Христо Хинков беше категоричен, че няма да остане на поста след ротацията, въпреки предложенията за оставка, които е получавал.