На вниманието на всички домакинства! Преходният период за излизане на битовите абонати на свободния пазар на електроенергия започва на 1 юни 2024 година

На вниманието на всички домакинства! Преходният период за излизане на битовите абонати на свободния пазар на електроенергия започва на 1 юни 2024 година

От 1 юни 2024 година, битовите абонати в България ще започнат преходен период към излизане на свободния пазар на електроенергия. Вместо Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), Министерският съвет ще определя цените на електроенергията за потребителите през този период.

Това предизвиква несигурност сред гражданите, но експерти припомнят, че в този период потребителите трябва да сключат договор с избрания от тях доставчик на електроенергия до 1 януари 2026 година.

След края на преходния период, потребителите ще излязат на свободния пазар, където ще имат възможност да избират между различни доставчици на електроенергия и тарифни планове. В този контекст, КЕВР ще играе ролята на агрегатор на оферти, подобно на мобилните оператори, които предлагат различни планове за мобилна комуникация.

Въпреки това, омбудсманът изразява загриженост относно липсата на яснота и информация за гражданите относно преминаването към свободния пазар на електроенергия. Експертите предвиждат възможно повишение на цените на тока с до 20%, което може да засегне домакинските бюджети.

Предложението на лидера на БСП Корнелия Нинова за отлагане на излизането на битовите абонати на свободния пазар също внася допълнителна дискусия в парламента относно възможните рискове и ползи от либерализацията на пазара на електроенергия. Въпреки това, различни експерти  спорят, дали ръстът в цените на тока ще започне още от тази година, като подчертават необходимостта от ясни регулации и информация за потребителите.

Ситуацията е в процес на развитие, а влиянието на либерализацията на пазара на електроенергия в България остава предмет на голям интерес и дебати сред обществото и политическите кръгове.