Митрополит Григорий от Враца избран за наместник-председател на БПЦ до избора на нов патриарх

Митрополит Григорий от Враца избран за наместник-председател на БПЦ до избора на нов патриарх

Българската православна църква взе важно решение по отношение на избора на нов патриарх. На заседанието на Светия Синод бе избран наместник-председател, който ще бъде отговорен за избора на новия патриарх в рамките на следващите четири месеца. За тази роля беше избран митрополит Григорий от град Враца.

От общо 13 митрополити, 9 са възможни кандидати за наследник на Негово Светейшество Неофит. Според устава на Българската православна църква те трябва да са навършили 50 години и да са били митрополити поне 5 години.

Въпреки това, митрополит Николай от град Пловдив заяви, че не желае да бъде включван като кандидат за патриаршеския престол, и неговата молба бе приета от Светия Синод.

Преди дни старозагорският митрополит и говорител на Светия Синод, Киприан, вече съобщи, че първо ще бъде избран митрополитът на град Сливен, а след това ще се избере патриарх.