Международният ден на доброволното кръводаряване: Значение и предизвикателства

Международният ден на доброволното кръводаряване: Значение и предизвикателства

На 14 юни се отбелязва Международният ден на доброволното кръводаряване, който е посветен на значението и необходимостта от доброволните кръводарители в спасяването на животи. Този ден е иницииран от Световната здравна организация, Международната организация на Червения кръст и Червения полумесец, както и Международното дружество за кръвопреливане през 2004 година.

Защо е важно доброволното кръводаряване?

Доброволното кръводаряване играе ключова роля в здравеопазването, осигурявайки безопасна и достатъчна кръв за нуждаещите се. Единствено кръв от доброволни донори може да бъде гарантирано като безопасна за ползване, като се намалява рискът от трансфузионно предаване на инфекции и други болести.

Кой е Карл Ландщайнер?

На 14 юни се чества и рожденият ден на Карл Ландщайнер, австрийски биолог и лекар, известен с откритието на системата за класификация на кръвните групи „АВО“. Тази система е основа за съвременната трансфузионна медицина и значително улеснява съвместимостта при кръводаряването.

Предизвикателства пред кръводаряването в България

Въпреки значението на доброволното кръводаряване, само четвърт от кръводарителите в България са доброволци. Останалата част от кръвта се събира от платени донори и донори от семействата на нуждаещите се. Това поставя предизвикателства за устойчивостта и сигурността на кръвоснабдяването в страната.

Международният ден на доброволното кръводаряване е възможност да се повиши осведомеността за важността на доброволното даряване на кръв и да се насърчават повече хора да станат редовни донори. Само с общи усилия можем да гарантираме, че всеки пациент ще получи необходимото и безопасно лечение чрез трансфузия на кръв.

Международният ден на доброволното кръводаряване ни призовава да разгледаме и да подкрепим инициативи за увеличаване на броя на доброволните кръводарители, които безкористно спасяват животи по целия свят.