Кмете, не „кърдисвайте“ гората на Минералните Бани -лошо ще ви стигне!!! /Снимки и Видео/

Кмете, не „кърдисвайте“ гората на Минералните Бани -лошо ще ви стигне!!! /Снимки и Видео/

Все повече се губи връзката между нас и природата, а един от най-ярките примери за това може да бъде наблюдаван в красивата борова гора на минералните бани. Грешка -бившата борова гора, днес салкъмов пущинак.

Това място, някога уединено и възхитително, вече е превърнато в забравен пушинак, готов да бъде застроен със солидни сгради по всяко време.

С изключение на едно малко късче в централната част, където още може да се усети духът на красивия и поддържан парк, периферията на това място изглежда трагично. Девствените гори от борове, елхи и жълъдови горички са подложени на непоправимо унищожение.

През последните години след демокрацията, паркът е преживял серия от ужасяващи събития. Той беше подложен на пожари, унищожаван от изсичане на дървета, археолози дълбаеха в корените му в търсене на второстепенни римски селища, а човешкото вмешателство доведе до залиняване и умиране на много дървесни видове.

Гората беше обезлесена, превърната в строително сметище, и в крайна сметка – в начален стадии на застрояване.

Но въпросите, които се задават са: защо и какво позволява това на общината? Какви интереси стоят зад промяната на статута на земята, която позволява тази безумна трансформация? Кой смени статута на част от прака и позволи да се превръща в бетонен пояс?

Навярно тези въпроси нямат лесни отговори, но е ясно, че в резултат на тези действия страда не само природата, но и хората, и туризмът в района.

Паркът е не просто част от националното богатство, а и място, което предоставя работни места и удоволствие на хиляди посетители от страната и чужбина. Презастрояването на този район не само ще унищожи естествената красота, но и ще лиши хората от възможността да се наслаждават на спокойствие и здравословен релакс.

Надяваме се, че общинските власти ще осъзнаят тежестта на тези решения и ще се върнат към защитата на природата и интересите на общността, предпочитайки устойчиво развитие пред краткосрочна печалба. Необходимо е да се възвърне величието на този парк, преди да е твърде късно?

Кмете, не кърдисвайте гората -лошо ще ви стигне!!!