КЕВР утвърди нова цена на природния газ за март: 57,59 лв./MWh или с 19% по-евтин

КЕВР утвърди нова цена на природния газ за март: 57,59 лв./MWh или с 19% по-евтин

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) в България обяви новата цена на природния газ за март месец, която е утвърдена на ниво от 57,59 лева за мегаватчас (MWh). Това съобщение идва от регулатора, който подчертава, че тази цена не включва такси като достъп, пренос, акциз и ДДС.

Според информацията от КЕВР, утвърдената цена представлява намаление от около 19 процента спрямо цената на природния газ за февруари, която беше в размер на 71,08 лв./MWh.

Анализът, който е основа за утвърждаването на новата цена, включва актуални данни, представени от „Булгаргаз“, като се вземат предвид котировките на международните газови пазари до 29 февруари 2024 година.

Комисията за енергийно и водно регулиране отбелязва, че общото прогнозно количество на природния газ за вътрешния пазар е осигурено от три различни източника за доставка.

Важна част от този микс е доставката на азерски природен газ през интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези доставки покриват 43,08 процента от предвиденото потребление за март и имат положително въздействие върху цените на газа.

„Булгаргаз“ е сключил договор за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговец от региона за март месец, след проведена тръжна процедура, като се придържа към минималните доставни цени и предложени начини на плащане. В ценовия микс за месеца са включени и количества природен газ от добив от подземното газово хранилище в Чирен.

Според регулатора, тези мерки са насочени към осигуряване на стабилни и конкурентоспособни цени на природния газ за потребителите в България през март месец.